Välkommen till Avayauser!

Avayauser är en hemsida om kommunikation och datakommunikation.

Vad är kommunikation?

Kommunikation handlar om information som överförs från en enhet till en annan. En enhet kan vara en person, ett djur eller ett objekt som en dator till exempel. Informationen som överförs kan till exempel när det kommer till människor vara: kroppsspråk, gester, ljud, skrift eller verbal ordväxling.

Inom kommunikationsvetenskap delar man upp kommunikation i tre kategorier:

  • envägskommunikation,
  • tvåvägskommunikation och
  • flervägskommunikation.

Envägskommunikation

Envägskommunikation sker till exempel när en person talar utan att någon information tas emot. Ett exempel på envägskommunikation kan vara flaskpost. Flaskan kastas i havet och det finns inte, åtminstone initialt, någon möjlighet att få respons på den information man lämnat i flaskan.

Inom informationsteknologin kan ett liknande exempel vara en loggfil där besökares IP-adress endast lagras och ingen information återvänder till besökaren.

Tvåvägskommunikation

Vid tvåvägskommunikation utväxlas information. Hos människor kan detta till exempel ske mellan två personer när de pratar med varandra. Inte bara ord och fraser delas mellan parterna utan även kroppsspråk, blickar och gester.

För datorer är en webbserver ett bra exempel. Du knappar in webbadress du vill besöka i din webbläsare. Webbläsaren kopplas upp till en server och servern visar hemsidan du vill se.

Flervägskommunikation

Som du kanske redan har gissat handlar detta om flera parter som delar information mellan varandra. Här kan det till exempel röra sig om en föreläsare som talar inför en publik. Föreläsaren ser publiken och får direkt respons. Denne kan se om publiken är road eller de kanske till och med svarar eller ställer frågor. Ett annat bra exempel är seminarium eller grupparbeten.

Inom datorvärlden är Facebook ett bra exempel eller varför inte internet i sig? Ett nätverk av datorer i form av servrar som kommunicerar fram och tillbaka mellan varandra.

Vad du kan hitta på den här sidan

Kommunikation och datakommunikation är omfattande ämnen som sträcker sig långt bak i tiden, åtminstone om man ser till kommunikation. Än så länge är sidan fokuserad på datakommunikation och omfattar ämnen som:

Vad är cookies för något?

Du kommer i den här artikeln lära dig vad cookies egentligen är för något. Hur cookies fungerar och några exempel på hur cookies kan fungera. Vi går igenom några exempel på hur cookies kan användas och vilken typ av information som kan lagras. Lyckligtvis finns det lagar som reglerar användandet av cookies. Du kommer förstå varför detta är viktigt efter att du har läst artikeln.

Hur fungerar PHP?

Det finns många programmeringsspråk och PHP är ett av dessa. PHP används vid webbutveckling och i den här artikeln går vi igenom hur PHP fungerar. I artikeln kommer du få lära dig skillnaden mellan klient- och serverbaserade programmeringsspråk eller kod. Av naturliga skäl går vi även igenom hur en server fungerar och hur den kommunicerar med din webbläsare. Du kommer få lära dig vad förkortningen “LAMP” står för och avslutningsvis några exempel på vad man kan göra med PHP.

Att arbeta med stora användarregister

Serverhallar har blivit allt vanligare att man läser om i tidningar. Exempelvis kunde man nyligen läsa om att Facebook ville bygga serverhallar i norra Sverige. I den här artikeln går vi igenom varför stora sidor som Google, Facebook och Apple behöver stora serverhallar. Vad är det som drar så mycket kraft? Vi vet att de har många användare och besökare men hur mycket kan detta omvandlas till i megabyte? Vi använder oss av dagsfärsk statistik för att svara på de här frågorna. Visste du till exempel att det laddas upp över 300 miljoner bilder per dygn till Facebook? Detta och mycket mer kommer du lära dig i den här artikeln.

Varför du bör lära dig Excel redan idag

Excel är viktigt att kunna, både för ditt privatliv och ditt yrkesliv. Läs artikeln och du kommer förstå varför.