Hur Facebook använder sina uppgifter om dig

Facebook, bland många andra digitala tjänster har stora användarregister med mängder av olika sorters data om sina kunder. Facebook hanterar dagligen många terabyte information som de har tillgång till.

Vilka uppgifter har Facebook tillgång till?

Många är det nog som låter sina Facebook-flöden porträttera stora delar av sina liv. En besökare kan bland annat se bostadsort, födelsedatum, yrke, bilder och inlägg från bland annat senaste semesterresan. Att koppla samman sin kontaktlista med appen är också vanligt och på så sätt kan det kartläggas vilka som känner vilka. Även om man själv inte använder sig av sociala medier finns vissa uppgifter om en förmodligen lagrade någonstans. Alla dessa data lagras i Facebooks serverhallar och företaget har tillgång till dem. Facebook äger också flera andra sociala medier som kan bidra till datainsamlingen, däribland Instagram.

Hur används de?

Ett av användningsområdena är riktade annonser. Utifrån analyser av ens aktivitet kan Facebook

välja ut annonser och reklam som de tror kommer väcka intresse. På detta sätt kan företag få mer avkastning för sina investeringar i reklam, när bara folk från målgruppen får se annonserna. Vad för innehåll, så som olika inlägg, som väljs ut och visas för en är också styrt av vad man tidigare visat intresse för.

Detta kan självklart vara bra om det innebär att man kan anpassa sina sociala medier efter vad man har för intressen. Problemet uppstår när man leds in på en enkelspårig väg och bara kommer få se inlägg och annonser som är väldigt lika varann.

Det har också, bland annat i USA, visat sig att Facebook obehörigt sålt data till företag som bland annat kunnat få reda på olika personers politiska intressen. På så sätt har de företagen bland annat varit en starkt bidragande faktor till resultatet i presidentvalet 2016. Även om datainsamlingen kan ge användaren en bättre upplevelse finns alltid risken att uppgifter hamnar i felaktiga händer eller används på fel sätt.