Krypterad mobil kommunikation

Om det är något som våra smarta telefoner inte sammankopplas med så är det säkerhet. Vi har vant oss vid att godkänna användaravtal i romanformat för minsta lilla app som installeras och för att överhuvudtaget kunna använda telefonerna. Malware och Phisingattacker är vardagsmat idag.

Marknaden för säker kommunikation har dock ökat inte minst på grund av behovet från journalister, företagare och alla andra som har ett stort behov av att skydda sin data. För Vad är kommunikation värt om man inte vet att rätt mottagare, och ingen annan, får ta del av den?

Kommersiella aktörer

Ett flertal företag finns idag som skapar säkra mobiltelefoner där all kommunikation sker krypterat. BlackPhone Sirin och Katim är några av de stora spelarna. Blackberry var tidigare det givna valet för företagare, men de är numer ute ur bilden då de slutat tillverkas på licens av TCL.

Fördelarna med stora aktörer är så klart att de har högre förtroende än de mindre. Nackdelen är så klart pris. Sirin Solarin går på hela 1700 dollar. Knappast aktuellt för de allra flesta.

Dock finns det ett flertal mindre som försöker ta sig in på marknaden , främst genom starkt modifierade Androidtelefoner. Söker man på modded phones eller secure phones så får man fram ett flertal träffar. Anledningen att man valt Android är för att Android, även om namnet tillhör Google, är öppen kod och fritt att ladda ner och modifiera.

Gör det själv!

Ett annat alternativ om man har kunskapen och tiden är att modifiera en Androidtelefon själv med hjälp av utvecklare som släpper modifierade operativsystem, så kallade ROMs. Är man intresserad av detta så är XDA forum en bra plats att börja på. Här finner du allt om eftermarknadsutvecklingen och bland annat ROMs som fokuserar på säkerhet.

Bland de största kan nämnas LineageOS och Replicant, men även uppstickaren GrapheneOS, som har tagit upp säkerheten ytterligare ett steg.